سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه تبریز
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
-------------------------------------------------------------------------------------------اطلاعيه خيلي مهم------------------------------------------------------------------------------------غذاي نوع دوم فقط درسلف مرکزي توزيع خواهدشدتوزيع غذاي نوع دوم درسلفهاي ديگرامکان پذيرنمي باشد دانشجوياني که براي سلفهاي ديگربه غيرازسلف مرکزي غذاي نوع دوم رزروکرده انددراسرع وقت غذاي نوع دوم رابه غذاي نوع يک تغيير دهنددرصورت عدم تغيير غذايي به دانشجوداده نخواهدشد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.229