سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه تبریز
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
------------------------------------------------------------------------------------------------اطلاعيه--------------------------------------------------------------------------------------به اطلاع دانشجويان عزيزمي رساندباتوجه به تراکم بالا ومحدودبودن سرعت اينترنت درساعات توزيع غذا(11:30الي14:30)افزايش اعتباراينترنتي خودرادرمحدوده زماني فوق انجام ندهيد،درضمن مسئوليت تبعات قانوني ومقرراتي انجام کاردرمحدوده زماني مزبوربه عهده خوددانشجومي باشد.------------------------------------------------------------------------ به اطلاع دانشجويان عزيزدرشرف فارغ التحصيلي مي رساندباعنايت به اينکه ازمورخه92/11/12افزايش اعتبارنقدي درمرکزاتوماسيون تغذيه انجام نمي گيرد.بنابراين مبلغي براي تسويه حساب مالي وجودنخواهدداشت لطفااعتبارحساب خودراطوري تنظيم نماييدکه مبلغي براي تسويه حساب باقي نماندازمورخه93/1/1هيچ وجهي بابت تسويه حساب به دانشجويان داده نخواهدشد.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساندافزايش اعتبارفقط به صورت پرداخت آنلاين ازطريق اينترنت مي باشدوهيچگونه افزايش به صورت دستي انجام نمي پذيرد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.148